ПОКРИВ

Покривът е най-горният завършек на сградата. Затваря я отгоре и я предпазва от атмосферни влияния. Той поема всички товари собствено тегло, товари от сняг и вятър. Покривът влияе много силно върху образа на сградата.
Покриви. Покриви с голям наклон, скатни покриви. Елементи покривни линии, дървени покривни конструкции, покривни покривки.
Основните конструктивни елементи са носеща конструкция, водозащитни пластове и топлоизолация.
Покривната конструкция е обикновено дървена, стомано-бетонна или метална.
Съществуват два вида покриви според наклона :
Скатен – с наклон по-голям от 7%
Плосък – с наклон 2% до 7%

ГРУБ СТРОЕЖ

Каквое груб строеж и какво включва той.
Конструктивните системи на сградите се характеризират с вида на вертикалните носещи елементи на сградата.
Биват скелетна- състои се от колони, греди и подови конструкции носеюите и ограждаюите функции
са напълно разграничени между скелета и стените.
Безскелетна- всички товари се приемат и предатав т стените на основите и от там на терена, устойчивоста на сградата се усвоява от
съвместната работа на тези стени и подовата контрукция.
Смесена контрукция- съчетание на колони и носещи стени, стените са в ролята на земетръстни шайби.
Грубия строеж включва скелет- това са линейни конструктивни елементи (греди, колони,оптегачи) поема всички товари и ги предава на основите.
Подове(плочи) това са хоризонтални елементи разделящи сградата на етажи поемат полезните товари и ги предават на скелета и носещите стени.
Стени- вертикални вътрешни и външни контруктивни елементи с ограждаща понякога носеща функция
Покрив- огражда сградата от горе и носи товари от сняг и нормален полезен товар.